0400 188 354 / 0400 512 618 / Varaosat: 020 734 7440 info@realmachinery.fi

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

RealParts Oy, Realparkinkatu 9, 37570 Lempäälä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Elina Raesola, info@realparts.fi, 0400 355 628

3. Rekisterin nimi

RealParts Oy:n asiakasrekisteri

4. Asiakas- ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

RealParts Oy:n asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

RealParts Oy Oy:n asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille. RealParts.fi käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja oman tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tietoja voidaan käyttää Realparts.fi:n toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

RealParts.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Realparts.fi:n asiakaspalveluun, sähköpostitse info@realparts.fi tai rekisterinhoitajalle.

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri muodostuu seuraavista tiedoista:

Tilauksista kerättävät yhteystiedot:
Tilauksen yhteydessä, tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero. Yrityksillä myös y-tunnus.

Realparts.fi:n kanta-asiakastiedot:
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Realparts.fi:n rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot

Realparts.fi:n uutiskirjeen tilaustiedot:
Tilatessa uutiskirjettä pakollisena tietona on tilaajan sähköpostiosoite.

Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot:
Luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas joko:

1) rekisteröityy Realparts.fi:n asiakkaaksi kauppapaikassa

2) osallistuu Realparts.fi-kauppapaikassa olevaan kilpailuun/arvontaan

3) tilaa Realparts.fi-uutiskirjeen tai

4) tilaa tuotteita Realparts.fi-kauppapaikasta

7. Tietojen luovutus ulkopuolisille tai ulkomaille

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin Suomen ulkopuolelle vain siinä tapauksessa, että niitä pyytää Realparts.fi-palvelusta vastaava RealParts Oy.

9. Rekisterin suojaaminen

RealParts Oy säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.